Video

Postoji samo nekoliko neponovljivih trenutaka u životu i kada se oni dogode sve što želimo je zadržati se na tom neverovatnom osećaju zauvek.